Hệ thống giám sát điện năng bằng phần mềm Aveva Schneider

Hệ thống giám sát quản lý điện năng tiêu thụ bằng phần mềm Aveva Schneider

Hệ thống giám sát điện năng:

NHẤN NÚT PLAY trên hình xem video Thuyết minh hệ thống do TPT cung cấp:


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng