Hệ thống giám sát quản lý điện năng tiêu thụ bằng phần mềm Aveva Schneider

NHẤN NÚT PLAY trên hình xem video Thuyết minh hệ thống do TPT cung cấp: